Å utvikle navn er en egen disiplin

Alle kan i prinsippet lage bra navn. Utfordringene starter først når navnet blir kommersielt, og skal slåss med likelydende navn i et nasjonalt eller globalt marked.

For å skape gode, strategiske navn kreves lang erfaring, visuell og juridisk teft. Derfor regner vi navneutvikling som en egen disiplin.

Utvikling av navn blir ofte prioritert vekk til fordel for ressurser til produktutvikling og markedsføring. Det bør ikke være slik. Et godt, strategisk navn kan bli starten på en lønnsom merkehistorie.

Et navn har flere roller

Navnet er det merkeelementet som kommer aller først, synes best og høres flest ganger. Navnet er dermed merkets viktigste identitetsskaper, gjerne merkelivet ut.

Vi tør påstå at navnet er den mest krevende delen av en merkevareprosess. Du kommer ikke utenom et grundig forarbeid om du vil ha et navn som kan skape verdi og substans, og som kan registreres som et varemerke.

Slogans, tags og bodytekster

En kortkort strategisk tekst eller historie knyttet til navnet er en god hjelper i merkebyggingen.

Du får sagt mye, med få ord. En forretningsidé, en posisjon, et markedsløfte eller merkets tydelig mening formulert som en kort og fyndig historie har kraft nok til å skille deg fra andre. Har teksten nok trøkk, kan den faktisk registreres som varemerke.

Vi leverer:

Strategisk navneutvikling

 • Forslag til flere strategiske navn med nødvendig særpreg
 • Sterke profiltekster som styrker navnet
 • Gode, juridiske argumenter for navnvalget
 • Rask og effektiv prosess, ned til 3 uker
 • Videreføring av navn til en visuell profil

Et særpreget navn og strategiske budskap er viktige, differensierende markedselementer. Men navnene er vanskelig å finne i en jungel av likelydende registreringer. Et godt, strategisk navn som kan beskyttes som varemerke blir en fremtidig verdi. Vi har mer enn 15 års erfaring med utvikling av merkenavn i Norge og internasjonalt, og kan gi verdifulle råd om veien videre mot et registrert merke. Profesjonell, rask og effektiv leveranse til riktig pris.

Bruksvennlige merkevarestrategier

 • Bedre merkevareforståelse
 • Mer motivasjon
 • Tydeligere budskap
 • Økt salg

Strategi og plattform er viktige arbeidsverktøy for å holde styr på merket og utviklingen. Alle som håndterer merket må derfor kunne bruke dem aktivt. Vi spisser forretningsidé, visjon og verdier, posisjon, løfter merket på bakgrunn av en grundig SWOT-analyse, og legger klare føringer for hvordan produkter eller virksomheter best kan sikre posisjonen, bli tydeligere og oppnå gode resultater på bunnlinjen.

Produktutvikling og prosjektledelse – fra idé til kommersialisering

 • Realistisk idéutvikling
 • Konseptuell tilnærming
 • Tydelige merkevarer
 • Effektive prosesser
 • Bedre tid til egne kjerneoppgaver

Gode idéer er vanskelig å gjennomføre uten utviklingsledelse og profesjonell organisering. Produktutvikling og alle senere faser krever mye tid og ressursbruk internt i bedriften. Av og til kan det være lønnsomt å sette ut hele eller deler av prosessen. Det viktigste er uansett at arbeidet struktureres og styres effektivt for tid og kostnader.

Nyttige kurs i bedre merkevareforståelse

 • Bedre merkevareforståelse
 • Gode, brukervennlige evalueringsverktøy
 • Engasjerte medarbeidere
 • Mer fornøyde kunder

Ikke alle arbeidstakere har en klar oppfatning av hva virksomheten står for, og hvorfor det er viktig å levere tydelig og strategisk, i alle sammenhenger. En fremtidig idé, noen viktige, felles verdivalg og en tydelig plass i markedet kan gjøre bedriften til en vinner. Vi driller ledelsen og ansatte i hvordan de best tenker merkevare, implementerer den og utnytter prinsippene til å øke salget.

Historiefortelling og tekstutvikling

 • Mer oppmerksomhet
 • Interessante poenger og vinklinger
 • Presise budskap
 • Godt og riktig språk

Bak et sterkt merke finner vi nesten alltid en god historie. Ærlige, tydelige budskap og historiefortelling blir stadig viktigere for å bli hørt og husket. Den som kjenner spillereglene og tilpasser seg kanalene, har større forutsetning for å lykkes. Vi hjelper deg med å formulere budskapene slik at de treffer. Vi redigerer og vasker tekster for å få dem korte, presise, korrekte og slagkraftige.

Strategisk designledelse

 • Profesjonell og effektiv hjelp til å lande design, profil og elementer
 • Bedre forståelse for form og virkemidler
 • Verdifulle råd underveis

Vi hjelper deg til å håndtere prosessen fra navn og strategi til et fiks ferdig visuelt profilprogram – effektivt og profesjonelt. Tid er penger, og her er det mye å spare.