Norsk Hval

NorskHval

VERDENS MEST UNIKE RÅVARE

Merkevareforeningen Norsk Hval står bak en samlet norsk hvalnæring med fangere, mottak og produsenter. Foreningen driver merkevarebygging på vegne av medlemsbedriftene for å sette rent, sunt og næringsrikt hvalkjøtt på matkartet. Hval er unikt vilt fra kalde, norske farvann. Hvalkjøtt smaker like godt rått som stekt, og brukes i mange spennende retter som du finner på norskhval.no.

Merkevarestrategi og merkehistorie: Sculler DA