Sea Fraiche

SEA FRAICHE. Et blodferskt, nytt fiskeloinprodukt ble lansert i kjedenes kjøledisker høsten 2011. Navn: Sculler DA i samarbeid med Skaara Design AS. Design: Skaara Design AS.