Skintific

Med high-end hudpleieprodukter som Dermalogica, Jane Airdale og Fedora i porteføljen, var tiden moden for å endre navn fra Tekon, og få på plass en ny og mer unik, visuell identitet. Kort tid etter lanserte selskapet nytt navn, ny profil og et kundeløfte som med all tydelighet forteller om avansert, fremtidsrettet hudpleie basert på forskning. Merkevarestrategi, navn og historie: Sculler DA i samarbeid med Skaara Design AS. Design: Skaara Design AS.