Verdane Capital

Investeringsselskapet VERDANE Capital ble lansert i 2006. Selskapet hjelper små og mellomstore bedrifter med å realisere sitt potensial ved hjelp av kapital fra egne fond.

VERDANE er et maskulint navn med mye særpreg, og beskyttet som varemerke i USA og UK, to av verdens største finansmarkeder.

Design: Creuna.