Vistin Pharma

Weifa er en av verdens ledende produsenter av virkestoffer til medisinindustrien. For å skille mellom råvareleveransen og veletablerte merker i dagligvare og apotek, ble produksjonen av virkestoff lagt til et nytt globalt selskap rettet mot B2B-markedet. Selskapet ble lansert våren 2015 under navnet Vistin Pharma. Vistin har norsk klang, og assosiserer både visjonær og vis med referanse til erfaring og kunnskap. Navn og verdiplattform: Sculler DA.. Design/logo: Skaara Design AS.